Tag: MiRoom

[MiRoom] MIUI 11 V9.10.10

 Mi5-PORT MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 13280ca8442760e1f8bbbd1c0cbc505c Mi5sPlus MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 45076f72dacbf39d7c18a163cb9fc310 Mi5s MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: b1ef845286b74b131453cebc81183419 Mi5X MIUI 9.10.10 Android 8.1.0MD5: 62c4f9aaf7b2e2ccc8b345ceb7bac210 Mi6X MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 0c5ba491d07df22c4f14235f6075f1b5 Mi6 MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 5297ee4abab983c0998f7aa9d3b96d2a Mi8Lite MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 4adaa28bf68c2a25322e238a64f109ad Mi8SE MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 3f8c7b725ce96b0d0a0ba4761225bf53 Mi9T-RedmiK20 MIUI 9.10.10 Android …

Dowload Miroom MIUI 11 v9.9.26 / 9.9.27

Mi9TPro-RedmiK20Pro MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: 814f19ef9342f8dfcff4bcf93c8844f5 Mi9 MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: b78c54acb0eed852dc05085019ac6710 Mi8SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 8cab37ee35701feca065e3ca69d66ad3 Mi8 MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 4b434e43a394e0171b37c9dae8f314b5 Mi9SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 139d233fa251eb22b6c6612511a82eef PocoF1-PORT MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 28c3fbe25b21d152597114c180c9d110 Mi5-PORT MIUI 9.9.26 Android 8.0.0MD5: 5e57bb8b06f6a6104ea2ddeb21463ea5 Mi5sPlus MIUI 9.9.26 Android 8.0.0MD5: 141353bf5d46ca798cbef56067f233f1 Mi5s MIUI 9.9.26 Android …

[Mi-Room] MIUI DEV V9.9.3 & V9.9.6

Thông tin cập nhật quan trọngNhóm phát triển MIUI chính thức đã phát hành bản cập nhật khẩn cấp  với các cải tiến và sửa lỗi riêng cho một số thiết bị dựa trên Android 8/9  …

[MiRoom] MiRoom Dev 9.8.29

Như vậy là tiếp bước xiaomi eu , đội ngũ dev của MiRoom cũng đã tung ra bản cập nhật 9.8.29 cho các thiết bị Xiaomi. Tổng hợp một số thay đổi trong phiên bản …