Bật tính năng ” OK GOOGLE ” cho các dòng điện thoại Xiaomi

 

Cách bật tính năng OK GOOGLE như sau :

  • Vào cài đặt -> chuyển ngôn ngữ ENGLISH ( US )
  • Quay lại cài đặt -> chọn Google -> Search, Assistant & Voice -> Voice -> Voice Match -> bật ô Access with Voice Match -> Agree
  • Bạn nói vài lần ok google , hey google sau đó lưu lại
  • Quay lại màn hình chính và thử lại nhé

 

Leave a Reply